Alla är medskapare

Alla som vill kan, utifrån sina förutsättningar, i dialog med andra bidra till Kulturhusfestivalens utformning och program genom att spela, sjunga, dansa, skapa, måla, bygga, m.m…

Frivilligt inträde

Aktiviteterna på Kulturhusfestivalen kostar inget. De som deltar gör det ifrån sina egna övertygelser. Har man möjlighet får man gärna ge ett bidrag till kulturhusets fortlevnad.

En festival för alla

Kulturhusfestivalen är öppen för alla oberoende av ålder, kön, sexuell läggning eller etnicitet. För att undvika att utestänga någon kommer festivalen att vara en alkohol- och drogfri plats.

 

”Vid kulturutövning behövs rum! Fria, öppna och uppmuntrande rum om kulturen ämnas bli just så. Där utövare kan mötas och inspireras, skapa och visa upp, drömma och låta andra se saker ur nya perspektiv. I sådana rum är kulturen alltid orsaken, medlet och målet. Umeå Kulturhus vill vara just en sådan plats, ett hus öppet för alla oavsett intressen, ålder och bakgrund.”

 

Detta är Kulturhusfestivalen 2015

Kulturhusfestivalen anordnades för första gången under sista helgen i augusti i fjol. I år går festivalen av stapeln den 28:e - 30:e augusti och precis som förra året uppmanar vi alla att vara med i skapandet av Umeås fria kulturfestival!

 

Vill du vara med och spela musik, göra teater, dansa, måla, bygga, visa konst, odla, göra skulpturer, laga mat, läsa poesi, visa film, eller göra något annat spännande?

Kulturhusfestivalen är en festival som skapas genom en öppen och medskapande process. Alla som vill får vara med och bestämma innehållet. Det kommer finnas möjligheter att både ta del av och att själv framföra musik, dans, konst, teater, utställningar och mycket mer. Tillsammans ser vi till att scener med ljud- och ljusutrustning kommer att finnas tillgängligt liksom filmvisningsmöjligheter, dansgolv, utställningsytor och plats för samtal, bokhyllor och diskussioner. Festivalen är ett initiativ av föreningen Umeå Kulturhus som huserar i de gamla lokstallarna i stadsdelen Haga i centrala Umeå.

Människor i alla åldrar är välkomna, oavsett bakgrund. Festivalen kommer att vara drogfri och helt gratis. Om man vill kan man efter egen förmåga ge en donation till verksamhetens utveckling och fortlevnad.

Kulturhusfestivalen 2015
 

 

Ett kulturhus för alla

Umeå Kulturhus är en ideell förening som arbetar för att omvandla det gamla övergivna lokstallet på stadsdelen Haga i Umeå till ett levande kulturhus, av och för allmänheten. Kulturhuset är tänkt att vara en plats för människor att mötas och skapa kultur. Det kommer att erbjudas scener, möjligheter för filmvisning, utställningsytor, grönsaksodling, böcker, arbetsplatser, kök, trådlöst internet och mycket mer.

Föreningen har tecknat ett hyresavtal för lokalerna, men arbetar nu för att få de tillstånd som behövs för att ha aktiviteter i huset. I nuläget väntar vi på ett beslut från Umeå Kommun. Om det går igenom kommer vi att behöva göra en del anpassningar av byggnaden, bland annat för tillgänglighet och säkerhet, innan vi kan öppna dörrarna till lokalerna igen. Årets festival måste därför i huvudsak ske utanför huset. En rad av aktiviteterna kommer därför också att präglas av frågor om hur vi kan skapa gemensamma platser i staden och vad Kulturhuset kan tillföra till Umeå.

Vi har stora förhoppningar om att vi inom kort kommer kunna välkomna människor att vara med och skapa och ta del av kultur under öppna former. Vår förhoppning är att kunna bevara den öppenhet, där initiativ och arbetsinsatser från en mängd individer har bidragit till skapandet av en fantastisk gemenskap. Vi hoppas att fler vill engagera sig och vara en del av denna gemenskap.

Föreningen verkar under demokratiska former och verksamheten bedrivs utifrån frivilliga insatser. Alla som deltar gör det utifrån sin egen förmåga.

 

Kommande aktiviteter

Schemalagda aktiviteter för planering och uppbyggnad av Kulturhusfestivalen

Planerat framöver

Eftersom din webbläsare inte kör javascript hänvisar vi dig till schemats sida på vår wiki.

 

”Plötsligt samlas de goda krafterna, ostrukturerat, inkluderande och spretigt, och medskapar Kulturhuvudstadsårets mest inspirerande plats – Kulturhuset i Lokstallarna.
Länge leve Umeå Kulturhus!"

– Umeå Skaparpris

 

För besökare

Boka in helgen den 28 – 30 augusti vid Umeå Kulturhus för årets mest inspirerande kulturhändelse. Medverkande artister och festivalschema kommer att publiceras på denna sida under sommaren.

För press

För kontaktuppgifter se infogruppens sida på vår wiki. Där hittar du även våra pressmeddelanden.

Stöd Kulturhuset

Verksamheten har hittils varit helt beroende av dess deltagare. Vi ser gärna att det fortsätter på samma vis, allt för att undvika beroendeställningar mot utomstånde aktörer. Ge ett bidrag till Kulturhusets fortsatta verksamhet