Centralmuseer

I Sverige finns 13 museiorganisationer som går under namnet Centralmuseum där de flesta ägs och förvaltas av staten medan fyra av dem är stiftelseägda med statliga bidrag. Sammantaget utgör dessa museiorganisationer en viktig del i förvaltningen av Sveriges historia, kulturhistoria och levande kultur och var och ett av varje museum är definitivt värt ett besök för den intresserade.

Statliga myndigheter

Bland de statliga myndighetsorganisationerna återfinns bland Arkitektur- och designcentrum i Stockholm och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, samt Statens musikverk som ansvarar för Scenkonstmuseet i Stockholm. Flera av organisationerna ansvarar dessutom för fler än ett museum. Moderna museet har till exempel verksamhet i såväl Stockholm som i Malmö och Nationalmuseum ansvarar dels för själva nationalmuseum men också för Prins Eugens Waldemarsudde och för Orangerimuseet.

Historia och militärhistoria

För den som är intresserad av militärhistoria finns Statens försvarshistoriska museer som ansvarar för såväl Armémuseum i Stockholm som för Flygvapenmuseum i Malmslätt. Om historieintresset går bortom det rent militärhistoriska så erbjuder Statens historiska museer Hallwylska museet, Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum Historiska museet och Livrustkammaren i Stockholm samt Skoklosters slott i Håbo kommun och Tumba bruksmuseum i Tumba.

Sjöfart och transporthistoria

Sverige har en lång historia som en sjöfartsnation som inte minst påverkat den svenska kulturen och då framförallt i Sveriges många kust- och hamnstäder. Men också järnvägen har spelat en stor roll i vårt avlånga land. Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för såväl Järnvägsmuseet i Gävle där man kan lära sig mer om tågtrafikens historia, Marinmuseum i Karlskrona där Sveriges Marina historia avhandlas med såväl den svenska flottan som sovjetiska ubåtar i fokus. Vill man fördjupa sig ytterligare i den svenska örlogsflottan och svensk sjöfart så är Sjöhistoriska museet i Stockholm värt ett besök och för den som vill veta mer om Sveriges mest kända och mest misslyckade sjöfartsprojekt så är Vasamuseet i Stockholm ett måste.

Världskultur för världsmedborgare

Den som är intresserad av att gå utanför Sveriges gränser kan med fördel besöka något av Statens museer för världskulturs fyra museer. I Stockholm kan du bland annat fördjupa dig i österländsk kultur i Östasiatiska museet i Stockholm och lära dig mer om Egyptens, Greklands och Cyperns rika kultur i Medelhavsmuseet. För den som vill ta ett större helhetsgrepp över hela världen så är däremot såväl Etnografiska museet i Stockholm som Världskulturmuseet i Göteborg att rekommendera.

Stiftelseägda museer med statliga bidrag

Som tidigare nämnts finns också fyra stiftelseägda museum med statliga bidrag i Sverige, nämligen Stiftelsen Arbetets museum i Norrköping, Stiftelsen Nordiska museet i Stockholm, Stiftelsen Skansen i Stockholm och Stiftelsen Tekniska museet i Stockholm.