Museo Salesiano Vicente Rasetto

Högt uppe i de peruanska Anderna ligger staden Huancayo. I denna stad finns det mycket speciella museet ”Museo Salesiano Vicente Rasetto”. Museet är inriktat på Perus naturhistoria och arkeologi. Samlingarna byggdes upp under flera decennier av en ensam präst vid namn Vicente Rasetto. Han kom ursprungligen från Italien, närmare bestämt från Turin. I samma italienska stad hade Giovanni Bosco redan under 1840-talet startat sin katolska utbildningsorden, Salesiano. Denna utbildningsorder hade startat flera skolor i Peru och det var till deras skola i Huancayo som Vicente Rasetto kom 1973 för att arbeta administrativt.

Rasetto hade kommit till Peru redan 1929 och börjat på en sedvanlig prästutbildning, förenat med många missionsresor i både Peru, Bolivia och Venezuela. Han fascinerades av regionens skiftande natur och kultur och började samla in djur och insekter. Han hade slagit följe med den tjeckiske prästen Jaroslav Soukup som hade ett mycket stort intresse för att samla in växter. Tillsammans åkte de på många insamlingsexpeditioner runt om i Peru. När Rasetto fick sin bas i Huancayo hade han därför redan en mycket stor samling av djur, mineraler och arkeologiska artefakter. Han hade dock ingen bra lokal för sakerna och ingen hjälp från expertisen med att klassificera och ordna materialet. Det lyckades han intressera rektorn vid Colegio Salesiano för. Rasetto kunde anställa två specialister på djurkonservering och det begynnande museet fick hjälp av olika biologer och arkeologer från Perus främsta universitet med att ordna i samlingarna.

1977 kunde det första museet öppna dörrarna för allmänheten. Nu intensifierades Rasettos samlingsmani och han bad studenter vid skolan att bidra med material från sina hemtrakter. Samlingarna växte kontinuerligt under resten av Vicente Rasettos liv. Man kan jämföra honom med Artur Hazelius, samlaren som startade Skansen och Nordiska museet i Stockholm. När Colegio Salesiano upphörde att vara en internatskola fick Rasetto tillgång till de gamla sovsalarna. Nu växte museet ut till sin nuvarande storlek och man kunde börja presentera samlingarna på ett mer professionellt sätt. Vicente Rasetto dog 1998 och kunde därför inte själv få uppleva när det ombyggda och moderniserade museet stod färdigt 2003.

I samlingarna visas nu Perus flora och fauna på samma sätt som i ett modernt biologiskt museum, med konserverade djur i stora visningsutrymmen där de förevisas i sin naturliga miljö. Det arkeologiska materialet visas i olika tematiska utställningar. Keramiken visar alla de utvecklingslinjer som varit i Perus oerhört långa historia. De arkeologiska teman som förevisas koncentrerar sig till exempel på musik, matlagning, religion och koka-användning. Museet visar dessutom några mumier och textilier från inkatiden. Tillsammans med mumierna förevisas bland annat deras kläder, matbehållare, slungor och smink. Museet redovisar hur inkaindianerna brukade sminka sig för olika ceremonier i livet.

Museet har många fler samlingar som behöver visas upp och ordnas men som ett privat museum, knutet till en skola, har de inte de finansiella resurserna eller den möjlighet att arbeta långsiktigt med samlingarna som krävs. Du kan själv göra en insats för att hjälpa museet om du kommer till Peru. Efter att du har varit i Machu Picchu, dit alla åker, kan du ju ta en tur till Huancayo och besöka Museo Salesiano!