Universitets- och högskolemuseer

Museum finns av en rad olika slag och i bästa fall sköts de av utbildad personal med god kunskap om museets ämne och inriktning. Och vilka är då bättre lämpade att sköta museerna än högskolorna och universiteten själva? I Sverige finns det en lång rad av museum som kopplas till Universitet och högskolor.

Uppsala universitet

Uppsala universitet är förutom Nordens äldsta universitet också ett av de mest anrika. Universitetet grundades redan 1477 och har sedan dess ansetts vara ett av de främsta universiteten, inte bara i Norden utan också i Europa. Därför är det kanske inte konstigt att Uppsala universitet också är det universitet med flest museum. Här kan den intresserade fördjupa sig Carl von Linnés verk i Linnémuseet och i kulturreservatet Linnés Hammarby som bevarat familjen Linnés lantgods och sommarbostad. I Uppsala finns Linnéträdgården med en rad olika växter att studera och betrakta.

Uppsala universitet är också ansvariga för Evolutionsmuseet, Uppsala universitets myntkabinett, Museum Gustavianum och Victoriamuseet för egyptiska fornsaker.

Lunds universitet

Sveriges näst äldsta Universitet,

Lunds universitet grundades 1666 och har liksom Uppsala Universitet mycket gott anseende i såväl Sverige som i resten av världen. Lunds universitet har hela 4 museum knutna till sin verksamhet. I Lunds universitets historiska museum är det möjligt för besökaren att betrakta en lång rad gamla föremål och artefakter ända tillbaka till järnåldern och framåt. Liksom universitetet har även det historiska museet gamla anor då det grundades redan 1735.

Liksom Uppsala universitet så ägnar sig också Lunds universitet åt naturvetenskap varpå den naturintresserade har möjlighet att besöka såväl Botaniska museet som Zoologiska museet. För den som är mer intresserad av konst och dess skapande än av naturvetenskap är ett besök på Skissernas museum att föredra.

Göteborgs universitet

Ett aningen yngre universitet är Göteborgs universitet som grundades 1954 men som ändå snabbt förtjänat sin plats bland de svenska universiteten. Göteborgs Universitet har bara ett museum, men likväl ett museum som är värd viss uppmärksamhet. Herbarium GB är nämligen innehavare av över 1 miljon torkade växter från hela världen och utgör därmed en unik samling för den som är intresserad av botanik.

Umeå universitet

Umeå Universitet som grundades 1965 vill givetvis inte vara sämre än sina kollegor i Göteborg även om deras Herbarium UME främst är inriktade på samlingar av torkade växter från norra Sverige. Med tanke på skillnaden i tid och geografiskt ursprung så är deras samling av 319 000 torkade växter imponerande.

Sveriges Lantbruksuniversitet

1977 så grundades Sveriges Lantbruksuniversitet och till skillnad från de flesta universiteten så nöjer sig detta inte med att bedriva verksamhet på en eller två, utan snarare ett trettiotal orter. Deras museer är dock förlagda i Alnarp där den som är intresserad av lantbrukets historia kan besöka Lantbruksmuseet, Vagnsmuseet och Hovbeslagsmuseet.

Luleå tekniska universitet

Sist men inte minst har vi Luleå tekniska universitet som fokuserar på just teknisk utbildning vilket också präglar deras museiverksamhet. I Teknikens hus finns det bland annat möjlighet att besöka ett Planetarium eller att betrakta flera intressanta utställningar om teknik och teknikhistoria.