Vad är kultur?

Att försöka samla begreppet kultur är svårt då det kan vara nästan vad som helst. Det kan handla om musik, konst, litteratur, sägner, arkitektur och så vidare. Det kan handla om att man vill bevara något inför kommande generationer, till exempel traditioner och högtider. Kultur kan vara så enkelt som en halloweendekoration eller lika komplicerat som att spela ett stycke av Mozart.

Vad är egentligen kultur?

I vanlig folkmun säger man ofta ”konst och kultur”. Kultur förknippas ofta med just konst, oavsett konstform. Det kan röra sig om finkultur eller fulkultur. En musikal på Kungliga Operan eller en spelning på en liten pub.

Frågar du din bästa vän eller din granne om vad kultur är skulle du nästan med all säkerhet få olika svar. Kultur är något som berör oss alla på olika sätt och når ut till oss individuellt. Det som du betraktar som vackert eller konstnärligt kanske din vän eller granne inte alls håller med om. Men det är fortfarande kultur.

Olika typer av begrepp

Man brukar prata om att det huvudsakligen finns två begrepp för att beskriva kultur, det humanistiska kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. Men vad är vad?

I det humanistiska kulturbegreppet räknar man först och främst in det som kan klassas som underhållning, till exempel litteratur, konst, film och teater. Det är kanske denna typ av kultur man i första hand tänker på när man hör begreppet kultur. Det är också denna typ av kultur som brukar nämnas i dagstidningar, till exempel vilka biofilmer som visas.

I det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet brukar man räkna in religioner, traditioner och levnadsmönster för olika individer. Hit räknas också de nationella kulturerna så som svensk kultur eller japansk kultur. Hit räknas också hur man till exempel behandlar sina äldre släktingar på olika vis och hur man beter sig i sociala sammanhang.

Om man skulle säga att en person är kulturell kan man mena på att denne är kunnig i andra länders språk och seder likväl som att denne tycker om film och musik. Kultur är ett väldigt brett begrepp och sammanfattar väldigt mycket som har med människan att göra. Vad vi är intresserade av kulturellt avslöjar väldigt mycket om vem vi är som person.

Kulturer kan ändras med tiden. Det vanligaste sättet att skapa en ny kultur är helt enkelt att två kulturer möts och blandas. Detta kan naturligtvis också leda till en kulturkrock, man förstår helt enkelt inte varandra och skulle det vara så att man inte talar samma språk blir det ännu svårare. Det blir såklart också svårt om man inte delar samma värderingar från början.

Kultur är ett intressant samtalsämne och det finns nästan oändligt mycket att läsa och utforska. Här finns en bra sammanfattning för dig som vill läsa mer om kultur.

kheera