Kultur och mode

Mode och kultur hör ihop, och har egentligen alltid gjort det. Genom vår klädstil visar vi ofta också något av vår egen kultur och identitet. Idag finns det många subkulturer där just kläderna blir identifikationsmarkörer. Så har det varit i alla tider. Modekulturen Vad är egentligen kultur? Vi tänker ofta…

Vad är kultur?

Att försöka samla begreppet kultur är svårt då det kan vara nästan vad som helst. Det kan handla om musik, konst, litteratur, sägner, arkitektur och så vidare. Det kan handla om att man vill bevara något inför kommande generationer, till exempel traditioner och högtider. Kultur kan vara så enkelt som…

Organisations- och företagskultur

Kultur är ett brett och omdiskuterat begrepp. Många tänker i först hand på konst när de hör kultur, men det innefattar mycket mer än så. Kultur kan vara nästan vad som helst. De flesta är överens om att det inkluderar litteratur, konst, musik, film och arkitektur. Vid närmare eftertanke är…

Parkteatern – gratis utomhusteater

Parkteatern i Stockholm anordnar gratis teaterföreställningar under sommarmånaderna runt omkring i olika parker i Stockholmsområdet. Det är Kulturhuset Stadsteatern som anordnar pjäserna med syfte att göra teater tillgänglig för alla oavsett inkomst. Inträdet till Parkteatern är nämligen helt gratis och det finns ingen åldersgräns. Parkteatern ordnar flera olika typer av…

kheera