Organisations- och företagskultur

Kultur är ett brett och omdiskuterat begrepp. Många tänker i först hand på konst när de hör kultur, men det innefattar mycket mer än så. Kultur kan vara nästan vad som helst. De flesta är överens om att det inkluderar litteratur, konst, musik, film och arkitektur. Vid närmare eftertanke är det nog även många som anser att traditioner, levnadsmönster och högtider är kultur. Till detta hör även språk, kommunikation och beteenden. Kultur finns inom alla nivåer i samhället. Individer, grupper, företag, organisationer och länder har olika kulturer. En stark kultur är viktig för känslan av tillhörighet och identitet. Detta gäller även inom arbetslivet. Chefer och ledare har ett ansvar att bygga en stark organisation- och företagskultur för att medarbetarna ska må bra på jobbet. Här får du reda på mer om företagskultur och hur du som chef kan lära dig mer om det.

Lärande & kultur

Att lära sig något nytt kan öppna nya dörrar och öka förståelsen. Utbildning är inte bara till för yngre personer. Lärandet är en del av livet och det är viktigt för din personliga utveckling. Att få ny kunskap och nya insikter berikar livet och det gör dig även mer kompetent. Som chef eller ledare har du ett särskilt ansvar för organisations- och företagskulturen. Hos Advantum Kompetens kan du gå effektiva utbildningar för att utveckla din kompetens och skaffa dig viktiga verktyg. Med den smarta och effektiva inlärningsformen blended learning varieras olika inlärningsmetoder. Processen utgår utifrån målen och skräddarsys därefter. Ett stort antal inlärningsmetoder, bland annat klassrumslärande, videomöten och workshops, blandas för att skapa det mest effektiva inlärningssättet. Här kan du lära dig mer om bland annat ledarskap, kommunikation och medarbetarskap. Dessa områden är viktiga för att skapa en stark kultur inom företaget eller organisationen.

Kultur i företag & organisationer

Kultur är ett svårdefinierat begrepp. Organisation- och företagskultur är ett fluffigt begrepp som är svårt att beskriva, men det är otroligt viktigt att jobba aktivt med det. Kulturen på en arbetsplats kan vara avgörande för medarbetarnas produktivitet och lojalitet. Man skulle kunna säga att företagskulturen är det som skiljer det jobbet från samma roll på en annan arbetsplats. Att vara marknadsförare hos Google skiljer sig exempelvis från att jobba med marknadsföring hos IKEA. Oftast beskrivs en företagskultur som de gemensamma värderingarna och attityderna. Dessa genomsyrar kommunikationen och beteenden på arbetsplatsen och innefattar både intern och extern kommunikation. Som chef är det viktigt att skapa starka värderingar och riktlinjer som medarbetarna kan förhålla sig efter. Företagskulturen fungerar som ett ramverk som alla i företaget rättar sig efter, vilket skapar både tydlighet och en trygghet hos de anställda. En tydlig kultur skapar en känsla av tillhörighet och identitet. Denna känsla är otroligt viktig både i alla sorters grupper oavsett om det handlar om familj, vänner, företag, organisationer eller till och med nationalitet. Kulturell identitet är viktig både i och utanför företagsvärlden. En stark kultur gör att medarbetarna känner gemenskap.

kheera