Upplev kultur i Malmö

Moderna museet Malmö

Det ursprungliga moderna museet ligger i Stockholm, men sedan år 2009 finns det även ett i centrala Malmö. Museet ligger i ett gammalt elektricitetsverk från år 1901 men är tillbyggd med en modern del i orange signerat Tham Videgård Arkitekter. Denna orangea byggnad är numer ett signum för Moderna museet i Malmö.

Samlingen består av modern och samtida konst från hela Europa, från 1900-talet och framåt. De har ett utställningsprogram som de själva bestämmer över samt har ett pedagogiskt program i linje med utställningarna som är anpassat för både vuxna och barn. Museet har även ett statligt ansvar gällande att samla, bevara och visa upp modern och framtida konst.

Malmö museer

Malmö museer är ett gammalt och anrikt museum beläget strax utanför Malmös innersta stadskärna. Det grundades år 1841 och var från början ett renodlat naturhistoriskt museum men utvecklades senare till att även hantera kulturhistoria, konst och konsthantverk. Museet huserar i Malmöhus Slott som fram tills 1914 hade varit fängelse för stadens kriminella. Man restaurerade lokalerna och det byggdes till nya museibyggnader.

Malmö museer är tillsammans med Kulturen i Lund och regionmuseet i Kristianstad ett regionmuseum för Skåne gällande ansvar av specifika områden. Men kanske främst är museet oerhört progressiva när det gäller arbetet med mångkulturella frågor och i sin öppenhet inför aktuella samhällsfrågor. Detta engagemang fick de dessutom priset Årets museum för år 2002.

Malmö Konsthall

Malmö Konsthall, som finns i centrala Malmö, öppnades år 1975. De har ett av Europas största rum för samtida konst, och just detta utställningsrum är vida känt för sitt ljus och generösa rymd. Konsthallen utför flertalet utställningar varje år med internationell inriktning som med den moderna konstens klassiker och experiment. Deras främsta syfte är att visa upp olika typer av konstarter och samtidigt som dessa utställningar sker är de även vara initiativtagare till olika typer av projekt som involverar andra konstarter. Exempel på dessa är teater, musik, film och föreläsningar men även en pedagogisk verksamhet som vänder sig både till barn och vuxna.

Kultur i Malmö

Malmö som stad är oerhört kulturfylld och du behöver inte leta länge innan du stöter på ett galleri eller en teater när du är ute och promenerar i stadskärnan. Mer moderna inslag som bowling, bio och skateparker finns det med. Detta i sig är smått unikt med tanke på hur stor staden är samt hur mångkulturell den har blivit under de senaste åren. Denna kombination hade kunnat leda till att kulturen bortprioriterat men Malmö Stad är väldigt måna om att bevara den härliga “Malmö-känslan” som numer är ett känt fenomen. Oavsett din bakgrund, kön eller läggning är Malmö och dess kulturliv en kär plats att befinna sig på. Så nästa gång du är i Malmö, uppev kultur på plats och utforska staden!

kheera